Newick Primary School

Primary The Street, Allington BN8 4NB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,040 104 £157 n/a +4.1%
Y llynedd 45,900 7,620 £6,880 £844 -5.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 654 137 £19.60 n/a +3.2%
Y llynedd 139,000 29,300 £4,180 £400 -4.4%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.1 kW yn y gaeaf i 1.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £800 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 12% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £370 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£850 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£440 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£540 590 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£830 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Newick Primary School Pupils