Newman School - Whiston Main Site

Special East Bawtry Road, Whiston, Rotherham S60 3LX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,070 210 £788 n/a +0.1%
Y llynedd 133,000 21,800 £30,700 £28,300 -6.5%
Trydan data: 3 Awst 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 18 kW yn y gaeaf i 5.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £15,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,200 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £510 ac wedi cynhyrchu 360 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£11,000 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£46,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£26,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£6,400 3,000 kg CO2
£22,000 Dysgu rhagor

Newman School - Whiston Main Site Staff

Newman School - Whiston Main Site Pupils