Newton Primary School

Primary slade road Newton SA3 4UE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,130 111 £418 n/a +2.5%
Y llynedd 53,600 8,870 £13,000 £2,420 -7.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 469 98.4 £49.30 n/a -0.9%
Y llynedd 87,400 18,400 £3,440 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 11 Ion 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.5%, gan gostio £10 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 3.5% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £310 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,900 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,900 870 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£640 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,600 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,300 1,100 kg CO2
£8,900 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall llwyth sylfaenol eich ysgol

Llun 24ain Ebr 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 13eg Maw 2023

Newton Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Newton Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council