Northleaze Primary School

Primary Brook Close, Long Ashton BS41 9NG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,480 69.6 £222 n/a -5.5%
Y llynedd 70,700 5,620 £10,600 £4,810 +0.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 44,500 9,340 £1,330 dim -35%
Trydan data: 30 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 8 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.8 kW yn y gaeaf i 3.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £180 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 710 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £54 ac wedi cynhyrchu 68 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,900 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,800 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,200 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£640 710 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Northleaze Primary School Pupils