Oakbank Primary School

Primary Viewlands Road West, Perth PH1 1NA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,410 411 £1,060 n/a +0.4%
Y llynedd 208,000 31,800 £39,400 £26,000 -2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,530 531 £106 n/a +13%
Y llynedd 349,000 73,300 £11,400 £79.30 -13%
Trydan data: 1 Awst 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 22 Maw 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 7,900 kWh o nwy a5,900 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£1,700 eleni. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 16 kW yn y gaeaf i 10 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,300 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£12,000 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,100 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oakbank Primary School Pupils