Oaks Primary Academy

Primary Oak Tree Avenue, Maidstone, Kent ME15 9AX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy data: 12 Ion 2023 - 29 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£380 1,100 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£210 580 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Maw 4ydd Gorff 2023
2023
9 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: A yw cegin dy ysgol yn gyfeillgar i'r blaned?

Iau 29ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch archwiliad goleuo o'ch ysgol

Iau 29ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno polisi ar leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau o argraffu a llungopïo.

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno polisi ar ddiffodd goleuadau, cyfrifiaduron ac offer technoleg gwybodaeth arall

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch wasanaeth am y cymudo carbon uchel

Mer 14eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Maw 13eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Llun 12fed Meh 2023

Oaks Primary Academy Pupils