Oasis Academy - Isle of Sheppey, West Campus

Secondary Marine Parade, Sheerness ME12 2BE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,220 927 £2,860 n/a -3.7%
Y llynedd 415,000 49,700 £153,000 £104,000 +5.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 11,200 2,360 £675 n/a +31%
Y llynedd 1,120,000 235,000 £90,500 £42,200 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 16 Gorff 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£15,000 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£22,000 77,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£78,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£87,000 46,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£27,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Isle of Sheppey, West Campus Staff

Oasis Academy - Isle of Sheppey, West Campus Pupils