Olchfa School

Secondary Olchfa School, Gower Road, Sketty, Swansea SA27AA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,500 1,160 £4,250 n/a +3.3%
Y llynedd 535,000 88,300 £131,000 £25,500 -8.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 14,000 2,950 £1,470 n/a +23%
Y llynedd 1,580,000 333,000 £73,200 £21,500 -23%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 23 Ebr 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 3,200 kWh o nwy gan gostio £340. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.3%, gan gostio £140 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£30,000 60,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£9,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£27,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£28,000 130,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£52,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 3ydd Gorff 2023
2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd am yr haf!

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Weekly Eco meetings

Mer 28ain Meh 2023
2023
1 weithred

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Gwe 24ain Maw 2023
2022
1 weithred

Gwnaeth y staff drafod effeithlonrwydd ynni mewn cyfarfod staff

Llun 5ed Rhag 2022
2022
2 o weithredoedd

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Llun 28ain Tach 2022

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Maw 22ain Tach 2022
2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 5ed Hyd 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 27ain Medi 2022

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Llun 5ed Medi 2022
Mae Sbarcynni yn cefnogi Olchfa School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council