Olney Middle School

Junior Yardley Road, Olney, Buckinghamshire MK46 5DZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,250 139 £437 n/a -5.7%
Y llynedd 68,400 11,200 £20,900 £592 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 27 Mai 2022 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 26 Tach 2022 - 18 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.3 kW yn y gaeaf i 3.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,100 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 22% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £2,700 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,200 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,500 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,800 1,400 kg CO2
£11,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,600 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£2,400 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Olney Middle School Pupils