Paddock Wood Primary Academy

Primary Old Kent Road, Paddock Wood, Tonbridge, Kent TN12 6JE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,600 537 £548 n/a +6.9%
Y llynedd 130,000 22,300 £27,100 £5,260 -10%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.9%, gan gostio £35 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.1 kW yn y gaeaf i 3.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £920 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,000 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,200 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,600 2,400 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cael gwybod am ginio - cyfweld â staff y gegin

Maw 6ed Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Maw 16eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu posteri arbed ynni

Maw 9fed Mai 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Maw 14eg Maw 2023
2023
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 24ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Maw 24ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu arddangosfa arbed ynni

Gwe 20fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch i gau drysau a ffenestri pan fydd y gwres ymlaen

Maw 17eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 10fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Maw 10fed Ion 2023

Paddock Wood Primary Academy Staff

Paddock Wood Primary Academy Pupils