Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Paddock Wood Primary Academy, Tuesday, 10 January 2023
10 Cyfathrebwr KS1, KS2, KS3

What you did

Our Eco team met for the first time today and discussed their role in school. We felt creating some Energy mascots/characters would help to promote saving energy in school. Moving forward we plan to use these on a display and around school to highlight the importance of reducing energy. 

Disgrifiad o'r gweithgaredd

Rydyn ni'n dwlu ar Greta yr Arth Wen a ddyluniwyd gan blant yn Ysgol Bro Ingli i fod yn Fascot Ynni iddynt

Beth am ddylunio Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol.  Gallech chi ei drafod yn eich Tîm Ynni neu gynnwys pawb yn yr ysgol gyfan wrth wneud cyflwyniadau. Dylai masgot ynni eich ysgol uno pawb o dan un enw, gwneud i bawb deimlo eu bod yn cael eu cynnwys, a chysylltu myfyrwyr â'ch ymgyrch i wneud eich ysgol yn fwy cynaliadwy.