Parkland Primary School

Primary Sketty Park Drive SA2 8NG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,530 285 £937 n/a -0.0%
Y llynedd 117,000 19,700 £28,200 £1,960 -4.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 223 46.8 £23.40 n/a -27%
Y llynedd 188,000 39,400 £6,520 dim -29%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.2 kW yn y gaeaf i 3.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,300 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan dros nos o 4.1 kW yn isel o gymharu ag ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion sydd â llwyth sylfaenol o 5.8 kW.  Da iawn!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,800 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,500 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£4,100 1,900 kg CO2
£15,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,900 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 21ain Gorff 2023
2023
1 weithred

Ysgrifennwyd polisi teithio i'r ysgol

Sad 8fed Ebr 2023
2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 17eg Maw 2023

Started working towards an energy saving target

Gwe 10fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 10fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Gwe 10fed Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Mer 4ydd Ion 2023

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Mer 4ydd Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 1af Medi 2022

Parkland Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Parkland Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council