Penclawdd Primary School

Primary Penclawdd Primary School SA4 3JT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,020 99 £378 n/a -0.5%
Y llynedd 45,000 7,570 £10,800 £4,740 -2.8%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 310 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £75 ac wedi cynhyrchu 52 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Dros y flwyddyn ddiwethaf, defnyddiwyd 48% o drydan pan oedd yr ysgol ar gau, gan gostio £5,500. Mae hyn yn dda o’i gymharu â llawer o ysgolion, ond a allech chi leihau’r defnydd o drydan y tu allan i oriau hyd yn oed yn fwy?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,300 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,400 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,800 870 kg CO2
£7,300 Dysgu rhagor

Penclawdd Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Penclawdd Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council