Pennyland Primary School

Primary Trotsan Road, Thurso KW14 7NY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,330 128 £287 n/a +55%
Y llynedd 104,000 17,100 £14,800 £9,390 -11%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 1,330 139 £269 n/a +81%
Y llynedd 116,000 18,400 £15,300 £9,880 -18%
Trydan data: 31 Rhag 2016 - 26 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 31 Rhag 2016 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 55%, gan gostio £100 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae'r stôr-wresyddion yn defnyddio 30,000 kWh yn rhedeg yn ystod gwyliau ysgol pan fo'r ysgol yn wag fel arfer. Mae hyn yn costio£4,300. Ar benwythnosau mae'r stôr-wresogyddion yn defnyddio 23,000 kWh sy'n costio £2,900. Gwiriwch yr amseryddion i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,500 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£14,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,700 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,500 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,100 1,700 kg CO2
£13,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Pennyland Primary School joined Energy Sparks!

Llun 16eg Medi 2019

Pennyland Primary School Pupils