Pentre'r Graig Primary School

Primary School Road Morriston Swansea SA66HZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 324 67.9 £34 n/a +12%
Y llynedd 170,000 35,700 £6,160 dim -19%
Nwy data: 23 Meh 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 570 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £21 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 170,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 36,000 kg CO2 o hyd a chostiodd £6,200, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,400 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,500 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 2ail Mai 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Sul 30ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn rhannu eu gwaith arbed ynni gyda chynulleidfa ehangach

Gwe 21ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Llun 17eg Ebr 2023
2023
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweithio gyda'ch Gofalwr i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

Gwe 31ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu o ble mae ein trydan a nwy yn dod a’u heffaith ar yr amgylchedd

Mer 22ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Mer 15fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Mer 15fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - adolygu amseriadau gwresogi

Mer 15fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 15fed Maw 2023

Pentre'r Graig Primary School Staff

Pentre'r Graig Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Pentre'r Graig Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council