Penyrheol Primary School

Primary Frampton Road SA4 4LY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,730 174 £642 n/a +7.0%
Y llynedd 68,600 11,500 £16,900 £7,080 -6.9%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 44% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £4,600 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7%, gan gostio £42 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,200 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,100 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,100 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,600 1,200 kg CO2
£9,900 Dysgu rhagor

Penyrheol Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Penyrheol Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council