Perth Grammar School

Secondary Gowans Terrace, Perth PH15AZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,980 1,880 £2,400 n/a +2.9%
Y llynedd 430,000 68,100 £81,600 £49,300 -3.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,280 899 £180 n/a -1.7%
Y llynedd 1,120,000 235,000 £36,000 £21,500 n/a
Trydan data: 1 Awst 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 1 Ion 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£16,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£62,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£39,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£8,200 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,400 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Perth Grammar School Pupils