Pevensey & Westham CE Primary School

Primary 86 High Street, Westham, East Sussex BN24 5LP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,820 205 £273 n/a -1.6%
Y llynedd 91,800 15,200 £13,800 £2,900 +0.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,130 238 £33.90 n/a -8.9%
Y llynedd 130,000 27,400 £3,910 dim -25%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.9 kW yn y gaeaf i 3.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £610 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 16% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £860 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,400 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,900 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,700 3,300 kg CO2
£23,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£220 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Pevensey & Westham CE Primary School Staff

Pevensey & Westham CE Primary School Pupils