Plumpton Primary School

Primary Southdowns, Plumpton Green, East Sussex BN7 3EB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 495 99.1 £74.30 n/a +1.4%
Y llynedd 31,300 5,200 £4,690 £1,720 -5.4%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 58 12.2 £8.71 n/a -6.5%
Y llynedd 13,900 2,240 £2,080 dim +4.0%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae'r stôr-wresyddion yn defnyddio 2,100 kWh yn rhedeg yn ystod gwyliau ysgol pan fo'r ysgol yn wag fel arfer. Mae hyn yn costio£320. Ar benwythnosau mae'r stôr-wresogyddion yn defnyddio 2,500 kWh sy'n costio £370. Gwiriwch yr amseryddion i arbed ynni.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 1.7 kW yn y gaeaf i 1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £180 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,000 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£220 170 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£720 810 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£710 870 kg CO2
£7,300 Dysgu rhagor

Plumpton Primary School Pupils