Pontarddulais Comprehensive School

Secondary Caecerrig Road, Pontarddulais Comprehensive School SA4 8PD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,180 402 £1,920 n/a -3.4%
Y llynedd 290,000 40,100 £63,500 £21,300 -1.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,710 570 £285 n/a +23%
Y llynedd 477,000 100,000 £19,600 £438 -17%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 22 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.9C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £1,400.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 24 kW yn y gaeaf i 13 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,800 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£27 110 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,900 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,400 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£36,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£3,400 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
8 o weithredoedd

Ychwanegwyd inswleiddio llofft neu wal

Iau 27ain Gorff 2023

Arall

Llun 24ain Gorff 2023

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Llun 24ain Gorff 2023

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Llun 24ain Gorff 2023

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Llun 24ain Gorff 2023

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Llun 24ain Gorff 2023

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Llun 24ain Gorff 2023

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Llun 3ydd Gorff 2023
2023
1 weithred

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Llun 5ed Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall llwyth sylfaenol eich ysgol

Llun 17eg Ebr 2023

Pontarddulais Comprehensive School Staff

Pontarddulais Comprehensive School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Pontarddulais Comprehensive School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council