Pontlliw Primary School

Primary Clordir Road SA4 9FA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 882 85.9 £327 n/a +1.3%
Y llynedd 42,800 7,160 £10,300 £1,020 +1.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 131 27.5 £13.70 n/a +14%
Y llynedd 86,300 18,100 £2,950 £515 -25%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £200.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 7.1% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £430 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,700 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£800 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£670 2,700 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Rhag 2022

Pontlliw Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Pontlliw Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council