Portishead Primary School

Primary Station Road, Portishead BS20 7DB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,770 205 £265 n/a -1.2%
Y llynedd 80,700 13,400 £12,100 £1,150 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,150 451 £64.40 n/a -2.9%
Y llynedd 162,000 33,900 £4,850 £30 -12%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.3 kW yn y gaeaf i 3.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £730 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 450 kWh o nwy gan gostio £14. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£420 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,500 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£640 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,200 2,700 kg CO2
£20,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£210 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Gwe 30ain Meh 2023

Portishead Primary School Pupils