Prior Pursglove College

Secondary Church Walk, Guisborough TS14 6BU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,500 2,110 £1,570 n/a +7.5%
Y llynedd 526,000 87,600 £78,900 £31,200 -3.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,040 848 £121 n/a +53%
Y llynedd Data ar gael o Gwe 20 Hyd 2023
Trydan data: 31 Maw 2019 - 21 Medi 2023. Nwy data: 20 Hyd 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£31,000 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£19,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,400 19,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£13,000 16,000 kg CO2
£92,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Prior Pursglove College Pupils