Red Rose Primary

Primary York Terrace, Chester le Street DH3 3NA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,790 360 £269 n/a +23%
Y llynedd 79,400 13,200 £11,900 £4,690 +5.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 274 57.6 £8.23 n/a +51%
Y llynedd 124,000 26,100 £3,720 £786 -19%
Trydan data: 2 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,500 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,700 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£240 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£540 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Red Rose Primary Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Red Rose Primary mewn partneriaeth â OASES