Redfield Educate Together Primary Academy

Primary Avonvale Road, Bristol BS5 9RH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 93,100 15,100 £14,000 £3,840 -5.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,020 424 £60.60 n/a +31%
Y llynedd 201,000 42,200 £6,030 £1,070 -13%
Trydan data: 1 Maw 2021 - 31 Maw 2023. Nwy data: 5 Maw 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 9.8 kW yn y gaeaf i 4.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £310 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£880 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,900 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,000 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Redfield Educate Together Primary Academy Staff

Redfield Educate Together Primary Academy Pupils