Rose Hill Primary School

Primary The Oval, Oxford OX4 4SF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,010 80.2 £152 n/a +2.3%
Y llynedd 53,000 5,830 £7,960 £29.40 -6.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 203,000 42,600 £6,090 dim n/a
Trydan data: 1 Ion 2020 - 27 Medi 2023. Nwy data: 24 Ion 2022 - 25 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.5 kW yn y gaeaf i 2.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £320 yn flynyddol.
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 24 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 24 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£710 780 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£830 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£340 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£960 6,700 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Rose Hill Primary School Pupils