Sacred Heart Catholic Primary School

Primary Old London Road, Hastings TN35 5NA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,060 104 £158 n/a -6.3%
Y llynedd 45,200 7,470 £6,780 £482 -6.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 996 209 £29.90 n/a +11%
Y llynedd 88,100 18,500 £2,640 dim +2.2%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 20% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £650 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 6.3%, gan arbed £11 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 1,600 kg CO2
£12,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£190 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 31ain Ion 2023

Sacred Heart Catholic Primary School Staff

Sacred Heart Catholic Primary School Pupils