Sandown Primary School

Primary The Ridge, Hastings TN34 2AA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,040 202 £307 n/a +0.6%
Y llynedd 101,000 16,900 £15,200 £774 -9.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,380 290 £41.40 n/a +12%
Y llynedd 170,000 35,800 £5,110 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 25 Ion 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.3 kW yn y gaeaf i 4.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £970 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 10% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £690 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£490 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£370 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,100 2,500 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£170 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 8fed Gorff 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 8fed Gorff 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 8fed Gorff 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 8fed Gorff 2022

Sandown Primary School Pupils