Sir Joseph Williamson's Mathematical School

Secondary Maidstone Road, Rochester ME1 3EL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 14,300 2,820 £3,020 n/a +0.9%
Y llynedd 656,000 108,000 £137,000 £67,600 -4.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 15,400 3,240 £1,160 n/a +4.6%
Y llynedd 1,430,000 300,000 £106,000 £23,100 +3.7%
Trydan data: 2 Hyd 2019 - 17 Medi 2023. Nwy data: 27 Mai 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£67,000 54,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£75,000 59,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£31,000 87,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£34,000 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£30,000 84,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Sir Joseph Williamson's Mathematical School Staff

Sir Joseph Williamson's Mathematical School Pupils