Sketty Primary School

Primary Llwyn Mawr Close Tycoch Sketty SA2 9HJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,970 202 £728 n/a +2.8%
Y llynedd 89,500 14,900 £22,100 £1,680 +5.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,130 236 £118 n/a -16%
Y llynedd 208,000 43,600 £9,400 £765 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 22 Hyd 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 31% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £4,800 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.8%, gan gostio £20 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,100 8,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,500 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,400 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,300 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,900 8,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Sketty Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Sketty Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council