South Ferriby Primary School

Primary Horkstow Road, South Ferriby, Barton Upon Humber, North Lincolnshire DN18 6HU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 723 146 £109 n/a +9.5%
Y llynedd 34,500 5,770 £5,180 £3,110 -6.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 41,600 8,750 £1,250 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.5 kW yn y gaeaf i 1.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £390 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 440 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £66 ac wedi cynhyrchu 73 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,100 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£620 700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

South Ferriby Primary School Staff

South Ferriby Primary School Pupils