South Malling Primary and Nursery School

Primary Church Lane, Lewes BN7 2HS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 71,100 12,100 £10,700 £3,970 +8.0%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 4 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 11 kW yn y gaeaf i 2.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£750 940 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,500 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,000 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£660 760 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,500 1,900 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor

South Malling Primary and Nursery School Staff

South Malling Primary and Nursery School Pupils