South Wirral High School

Secondary South Wirral High School, Plymyard Avenue, Eastham CH62 8EH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,660 850 £1,300 n/a +0.1%
Y llynedd 404,000 67,500 £3,470,000 £1,410,000 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,020 1,260 £181 n/a +13%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 26 Mai 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 12 Rhag 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 22 kW yn y gaeaf i 14 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £91,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 390 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £3,300 ac wedi cynhyrchu 64 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£350,000 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,400,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£300,000 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£640 9,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£360,000 16,000 kg CO2
£90,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

South Wirral High School Pupils