Southway Primary School

Primary South Way, Bognor Regis West Sussex PO21 5EZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,320 469 £466 n/a +10%
Y llynedd 135,000 22,600 £27,100 £7,700 -17%
Nwy Wythnos ddiwethaf 354 74.4 £26.90 n/a +7.6%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £43 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 12 kW yn y gaeaf i 6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,000 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,700 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,800 3,500 kg CO2
£23,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,000 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Southway Primary School Pupils