St Barnabas C of E Primary, Barnetby

Primary St Barnabas Road, Barnetby DN38 6JD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 130,000 27,300 £3,900 £1,390 n/a
Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Rheolydd thermostatig yr ysgol yn 0.75 yw uwch na'r cyfartaledd. Gwerth cyfartalog ar gyfer ysgolion yw 0.62 a gwerth perffaith yw 1.0. Po isaf yw'r gwerth o dan 1.0, y gwaethaf yw rheolaeth thermostatig yr ysgol.
Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 2,600 kWh o nwy a0 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£77 eleni. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£740 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£170 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

St Barnabas C of E Primary, Barnetby Staff

St Barnabas C of E Primary, Barnetby Pupils