St Charles Catholic Voluntary Academy

Primary The Carriage Drive, Hadfield, Glossop, Derbyshire, SK13 1PJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 146 30.6 £4.37 n/a +37%
Y llynedd 150,000 31,400 £4,490 £1,680 n/a
Nwy data: 15 Mai 2022 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 770 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £23 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£580 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£660 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,900 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£220 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

St Charles Catholic Voluntary Academy Staff

St Charles Catholic Voluntary Academy Pupils