St David's Catholic Primary School and Grange Primary School

Primary West Cross Avenue SA3 5TS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,400 272 £888 n/a -6.2%
Y llynedd 146,000 24,300 £33,400 £18,300 +7.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 477 100 £50.10 n/a +8.3%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 27 Rhag 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 390 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £89 ac wedi cynhyrchu 65 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 20 kW yn y gaeaf i 5.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £13,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,500 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£30,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£23,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£6,300 3,000 kg CO2
£21,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St David's Catholic Primary School and Grange Primary School Staff

St David's Catholic Primary School and Grange Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St David's Catholic Primary School and Grange Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council