St Dunstan's School

Secondary Wells Road, Glastonbury BA6 9BY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 203,000 36,900 £30,500 £16,500 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,930 406 £58 n/a +17%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 17 Awst 2021 - 20 Ion 2023. Nwy data: 4 Ebr 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 19 kW yn y gaeaf i 12 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,800 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,700 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,100 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,900 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£5,200 6,700 kg CO2
£37,000 Dysgu rhagor

St Dunstan's School Pupils