St Edward’s Catholic Voluntary Academy

Primary Newhall Road, Swadlincote, Derbyshire, DE11 0BD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 78,500 16,500 £2,350 dim -11%
Nwy data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 78,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 16,000 kg CO2 o hyd a chostiodd £2,400, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£340 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£270 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£180 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

St Edward’s Catholic Voluntary Academy Staff

St Edward’s Catholic Voluntary Academy Pupils