St Edward’s Church of England Academy

Secondary London Road, Romford RM7 9NX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 344,000 58,000 £51,600 £32,100 -3.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,310 696 £99.40 n/a +15%
Y llynedd 904,000 190,000 £27,100 dim -2.0%
Trydan data: 20 Mai 2021 - 29 Awst 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 9.5% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 3,800 kWh o gymharu â3,400 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,700 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,100 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£22,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£32,000 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,900 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Edward’s Church of England Academy Staff

St Edward’s Church of England Academy Pupils