St Illtyd's Primary School

Primary Jersey Road, Bonymaen, Swansea SA1 7DG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,070 105 £396 n/a +1.2%
Y llynedd 49,800 8,220 £12,600 £3,770 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,270 267 £134 n/a +1.8%
Y llynedd 123,000 25,800 £6,220 £1,700 -3.5%
Trydan data: 11 Gorff 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 860 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £94 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Dros y flwyddyn ddiwethaf defnyddiwyd 51% o nwy pan oedd yr ysgol ar gau. Mae hyn yn dda o gymharu â llawer o ysgolion, ond mae wedi costio £3,000 o hyd. A allwch geisio ei leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 530 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,000 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,500 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,300 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£820 370 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Illtyd's Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Illtyd's Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council