St Joan of Arc Catholic Secondary School

Secondary High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1HG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,780 858 £1,320 n/a +3.1%
Y llynedd 456,000 76,600 £68,300 £26,200 +1.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 486 102 £14.60 n/a +31%
Y llynedd Data ar gael o Chwe 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 3 Chwe 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 35 kW yn y gaeaf i 20 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £8,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 370 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £55 ac wedi cynhyrchu 62 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£26,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,900 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£10,000 13,000 kg CO2
£71,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,400 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

St Joan of Arc Catholic Secondary School Staff

St Joan of Arc Catholic Secondary School Pupils