Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Tymheredd a gofnodwyd yn: Year 2

Mer 8fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Mer 8fed Maw 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 21ain Chwe 2023
2023
2 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 11eg Ion 2023

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023