St Joseph's Cathedral School

Primary St Joseph’s cathedral primary Sa12be

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,700 164 £628 n/a +7.1%
Y llynedd 88,200 14,600 £21,000 £1,050 -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 161 33.9 £17 n/a +24%
Y llynedd 85,500 18,000 £2,930 dim -14%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 7.54 0.761 £2.79 n/a -62%
Y llynedd 7,010 1,130 £1,160 dim +25%
Trydan data: 2 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 22 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 2 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £130.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.1%, gan gostio £42 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£190 760 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,300 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,400 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£260 69 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Llun 10fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Fy effaith ar yr amgylchedd

Llun 10fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal cystadleuaeth diffodd goleuadau ysgol gyfan

Llun 10fed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno system wobrwyo effeithlonrwydd ynni

Iau 6ed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 5ed Gorff 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi defnydd o ynni eich ysgol - pan fydd disgyblion yn yr ysgol

Maw 6ed Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Defnyddio data ynni yn ystod gwersi mathemateg

Llun 8fed Mai 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Iau 27ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu posteri arbed ynni

Iau 27ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch i ddiffodd offer trydanol dros nos

Iau 27ain Ebr 2023

St Joseph's Cathedral School Staff

St Joseph's Cathedral School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Joseph's Cathedral School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council