St Joseph's Catholic Primary School, Derby

Primary Mill Hill Lane, Derby, Derbyshire, DE23 6SB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,430 141 £214 n/a +2.1%
Y llynedd 70,400 11,600 £10,600 £749 n/a
Trydan data: 4 Mai 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.4 kW yn y gaeaf i 3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £730 yn flynyddol.
Ardderchog!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi gostwng 9.5% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 4,600 kWh sydd wedi arbed £690. Mae hyn yn gynnydd o 480 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi arbed 360 kg CO2.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,300 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,800 2,100 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

St Joseph's Catholic Primary School, Derby Staff

St Joseph's Catholic Primary School, Derby Pupils