St Margaret's Primary School

Primary Whiteway Lane, Rottingdean, East Sussex BN7 2HB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 51,600 8,750 £9,260 £3,700 +0.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Iau 28 Medi 2023
Trydan data: 2 Ebr 2021 - 23 Awst 2023. Nwy data: 8 Awst 2022 - 2 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 2.9% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mercher 23 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 2,200 kWh sydd wedi costio £540. Mae hyn yn gynnydd o 64 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 140 kg CO2 ychwanegol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 880 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,900 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,900 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,400 1,100 kg CO2
£8,300 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£250 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

St Margaret's Primary School Staff

St Margaret's Primary School Pupils