St Mary's Catholic Primary School, Hove

Primary Church Road, Hove BN41 1LB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 922 105 £221 n/a -4.2%
Y llynedd 44,700 7,500 £8,330 £1,720 -10.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 25.8 5.42 £1.03 n/a -3.6%
Y llynedd 74,700 15,700 £2,300 dim -15%
Trydan data: 3 Rhag 2020 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 1 Hyd 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 1.7 kW yn y gaeaf i 1.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £540 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 12% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £310 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,000 740 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£450 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,200 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 1,100 kg CO2
£8,900 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£130 670 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

St Mary's Catholic Primary School, Hove Staff

St Mary's Catholic Primary School, Hove Pupils