St Mary's Fields Primary School

Primary 21 Compton Rd, Leicester LE3 2DH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,990 353 £298 n/a -2.2%
Y llynedd 105,000 16,100 £15,800 £4,470 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,300 482 £68.90 n/a +4.2%
Y llynedd 176,000 36,900 £5,270 dim n/a
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 20 Medi 2023. Nwy data: 18 Meh 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,800 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£740 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 31ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Iau 23ain Maw 2023

Wedi cael archwiliad ynni

Iau 2ail Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 12fed Medi 2022

St Mary's Fields Primary School Staff

St Mary's Fields Primary School Pupils