St. Nicolas Primary School

Primary Boxhill Walk, Abingdon on Thames, Oxfordshire OX14 1HB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,970 196 £749 n/a +8.4%
Y llynedd 99,300 16,700 £24,100 £6,720 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 502 105 £40.10 n/a +45%
Y llynedd 81,200 17,100 £3,190 dim -8.0%
Trydan data: 3 Rhag 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 10 Ion 2020 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 8.4%, gan gostio £58 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 84 kWh o nwy gan gostio £6.70. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£690 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,100 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£500 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,600 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

St. Nicolas Primary School joined Energy Sparks!

Maw 19eg Tach 2019

St. Nicolas Primary School Pupils