St Richard's Catholic College

Secondary Ashdown Road, Bexhill-on-Sea, East Sussex TN40 1SE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,970 592 £895 n/a -1.1%
Y llynedd 288,000 47,500 £43,200 £7,780 -4.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,680 354 £50.50 n/a -7.7%
Y llynedd 321,000 67,500 £9,640 dim -18%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 23 kW yn y gaeaf i 16 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,800 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 10% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £2,500 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,900 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,800 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£7,200 8,500 kg CO2
£52,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£490 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

St Richard's Catholic College Staff

St Richard's Catholic College Pupils